ขนาดเตียง
Bed Size

SINGLE & TWIN SIZE
3ฟุต & 3.5 ฟุต
3 ft. & 3.5 ft.
QUEEN SIZE
5 ฟุต
5 ft.
KING SIZE
6 ฟุต
6 ft.
BUNK BED
เตียง 2 ชั้น
Bunk Bed
FAMILY SET
เตียงเสริมเด็กและเตียงครอบครัว
Family Set